SVĚT NAKŘIVO
PONDĚLÍ 23. ŘÍJNA 2000

Žlutá Karkulka
(stará vietnamská pohádka)

Žila byla nebyla za devatero rákosy, devatero žlutými řekami a devatero rýžovými poli jedna žlutá Karkulka. Byla celá žlutá - od hlavy až k patě - měla žluté bačkůrky, žluté punčošky, žlutou sukýnku, žluté sexy tričko (ham, ham), žluté zuby, žlutá očka a na žlutých vlásech jí ležel žlutý rákosový klobouček.
Žila v malé chajdě z rákosu pouze s maminkou, neboť tatínek se jí zakopal ve vietnamské válce a už se nevykopal. Na záhradce před domem pěstovali rýži a Karkulka se o ni chodila starat. Jednoho dne, když Karkulka opět vesele pracovala na zahrádce na ni přestala maminka křičet, odložila boč stranou a řekla Karkulce: "Karkulko, babička Chcan-Ki má dneska svátek a ty ji doneseš košíček s dárky. Jseš už velká holka a babička bude ráda, že tě taky konečně uvidí." Karkulka měla takovou radost až si samým štěstím ucinkla a udělal si tak žlutou skvrnu na své sukénce. Maminka ji už ani netrestala a přinesla ji košíček určený pro babičku. "V košíčku je rýžový nákyp, rýžové víno a kousek bambusu na svázání střechy. Vždyť víš, jak si od války stěžuje, že ji tam zatejká," řekla ještě Karkulce a vyslala ji za babičkou. Když se za ní zavřela branka, slyšela jak za ní starostlivá mamuša ještě křičela: "Nechoď přes les, s nikým se nebav a starým lidem pomáhej..."
Blížila se ale noc a Karkulka nechtěla riskovat, že by jí zastihla, a tak si cestu k babičce zkrátila lesem. A co čert nechtěl, potkala vlka. "Kampak jdeš Karkulko?" zeptal se vlk, který znal Karkulku z pohádek.
"Neřeknu, vlku jeden zvědavý. A vůbec, nesmím se s tebou vůbec bavit," odvětila chytře Karkulka. Vlk byl ale starý mazák mazaný a s košíčku vycítil rýži. Udělal na Karkulku pár očí a Karkulka vyzradila, že v košíčku nese nákyp, víno a bambus a že jde za baičkou, která bydlí v chatrči na druhé straně lesa.
Vlk na nic nečekal a rozeběhl se směrem k chatrči. Tam zaklepal, vstoupil a babičku sežral. Ještě než jí sežral ji ale stačil svléknout. Její staré již vybledlé žluté oblečení si vzal na sebe, zalezl do její postele a usnul.
K večeru do chaloupky dorazila Karkulka. Zaklepala. "Dále," ozvalo se, "jsme nějaká nachlazená a nemohu ke dveřím," říkal vlk převlečený za babičku z její postele. Karkulka tedy vešla. Přistoupila k posteli a ukázala jí košíček s dobrotama. Vlkobabičce se začali sbíhat sliny a Karkulka si toho všimla: "Babičko, pročpak máš tak velkou slinu?"
"To, abych mohla lépe trávit," řekla vlk.
"A babičko, proč máš tak šikmé oči?"
"To, abych tě mohla lépe vidět."
"A babičko, proč máš tak velké uši?"
"To, abych tě mohla lépe slyšet.
"A babičko, proč máš tak velká ústa?"
"To, abych tě mohla lépe sežrat ..." Ham. A vlk sežral Karkulku i s klouboučkem, i s košíčkem, i s punčochami. (Jen vyplivl pomočenou sukénku). A jak byl tak najednou nasycený, nacož nebyl zvyklý, protože rok před tím byl pořád o hladu, tak usnul.
O půlnoci šel kolem chaloupky myslivec s Myslivcem v kapse a pořádnou opicí. Svým bystrým uchem zachytil podivné chrápaní v babiččině chaloupce. Vešel dovnitř a vyděl rozvaleného vlka, který se válel v babiččině postýlce. Pod ním ležela vlhká žlutá sukénka. "Och, Karkulka!" polekal se myslivec. Okamžitě mu totiž došlo, že vlk sežral babku i s Karkulkou. Vytáhl z kapsy párátko a vlkovi rozpáral břicho. Z břicha mu vyskočila Karkulka i babičkou, která již měla od Karkulky okousanou ruku. Myslivec vlkovi břicho zase zašil a vyhodil před chalupu. V chatrči nastala veselice. Karkulka i babička děkovali myslivcovi. A děkovali mu i do druhé nohy a děkovali až do rána.
Nu, a co se, milé děti, stalo s vlkem? Ten dostal k ránu taky žízeň a šel se ke studni napít. Zlý myslivec, mu ale do břicha nacpal místo babičky a Karkulky bambus a vlk tak spadl do studny.
Karkulka se pak vrátila domů a celý příběh vyprávěla mamince. Když maminka Karkulku oblékala do postroje pro osla, řekla jí: "Teda, to ti řeknu, to je tak morbidní příběh, že ho budeme vyprávět dětem po celém světě."

Brýlemi mysl neskryješ
starovietnamské přísloví

včerejší křivárny
Svět Nakřivo Index | Prodejna | Email Redakce

Začněte Klepnutím Zde CZ | Většinové Názory | Projekt NKVD | Bolšoj Narod

(C) MuckerNet Global 20/10/2000 * 3. nové vydání