SVĚT NAKŘIVO
STŘEDA 25. ŘÍJNA 2000

Rasismus

Kupodivu se nebudu vyjadřovat o rasismu v ČR, ale ve Vietnamu. Problémy s tímto prazvláštním (ale naprosto přirozeným a jak samo lidstvo starým) jevem v České republice jistě všichni známe. Momentálně se objevují potíže například v Jihoafrické republice - silně v neprospěch bílé rasy. Evropa je známa svými problémy naopak opačnými. Jak je to ale v Asii?
Asie je velice toleratní kus světa. Střetávají se zde mnohá naboženství i mnohé rasy. Dalo by se říci, že zde není tolik problémů s tímto jevem jako v ostatních částech světa. Avšak opak je pravdou. Ještě za dob mého bydliště ve Vietnamu jsem byl svědkem (ba co víc - aktivním účastníkem) jednoho útoku na bílého občana.
Jednalo se o příslušníka špionážní jednotky tehdejšího Sovětského svazu. A protože ěpehoval také naší rodinu, rozhodli jsme se, že ho musíme (spolu s ostatními špeovanými rodinami) zneškodnit. Urgentní dopis na velitelství ruské centrály špionážních milicí nic nevyřešilo, naopak problém zhoršilo. Nezbývalo než tedy vzít zákon do vlastních rukou.
Nešťastnou náhodou občan bílé pleti zemřel a my jsme byli zatčeni a nařčeny z vraždy s rasistickým podtextem. Bohudík byla tehdejší vláda nejen komunistická a totalitní, ale taktéž rasistická, a tak nás nechala utéci.
My jsme se dostali až do Evropy. Až do střední. Až do Československa. Do státu, který se po pádu totality vyznačoval převelikou tolerancí. Tak velkou, že nepotrestal zločince, že propuštěl zločince z kriminálů, že vítal zloděje do náručí.
A tak jsme se zde usadili. Doufáme, že se nám zde dobře povede. Že nám (Vietnamcům) bude dovoleno se prosadit v náruči českého národa. Jste totiž opravdu milý a toleratní národ...
No, už bych měl končit, musím ještě stihnou sklenáře, zrovna mi někdo omylem hodil kámen do okna...

Lepší žlutý bílek než bílý žloutek.
motto bambux-clanu

REAKCE
včerejší křivárny
Svět Nakřivo Index | Prodejna | Email Redakce

Začněte Klepnutím Zde CZ | Většinové Názory | Projekt NKVD | Bolšoj Narod

(C) MuckerNet Global 23/10/2000 * 5. vydání