SVĚT NAKŘIVO
PÁTEK 27. ŘÍJNA 2000

Rýže nad zlato

Byl jednou jeden mocný král, Hadžu se jmenoval. A ten král měl tři dcery. Jedna byla malá, druhá malá a třetí žlutá. Byla to trojčata, a tak v jeden stejný den dospěla. Otec/král/generální tajemník si je zavolal k sobě a sdělil jim: "Milé dcery, již jste dospělé a měli byste se vdát. Avšak jen takového ženicha a majetek si zaloužíte, nakolik si tatíka svého nejmocnějšího vážíte." Nakázal jim, aby druhý den přišly a předstoupily před něho s názorem.
Druhý den opravdu dcery přišli. Předstoupila první malá dcera, řekla, co si myslela a kvůli zlatu řekla, že si ho váží jako zlata. Otec jí poděkoval a ženicha s tunou zlata přidělil.
Předstoupila druhá malá dcera, řekla, co si myslela a kvůli drahokamům řekla, že si jako diamantu váží. Otec jí poděkoval a přidělil ženicha s tunou diamantů.
A do třetice předstoupila i třetí - žlutá dcera. Ta po pravdě řekla, nakolik si otce váží a do očí mu řekla, že je pro ni cenný jako rýže. Otec ji nepoděkoval a z království vyhostil.
Až na třetí, byly obě dcery spokojeny, na svou sestru a otce brzo zapomněli a do dalekých krajů se odstěhovali. Třetí dcera - Rýženka - se jmenovala, zůstala potajnu v království. Ujala se jí jedna stará stařenka, které o všem věděla a neboť čarodějnice byla všechnu rýži z království vymýtila.
Rýženka sice nebyla s tímto postupem spokojená, ale učili jí respektu před starými lidmi, a tak mlčeti zůstala.
V království nastal velký poplach - všichni chtěli rýži. Bylo vysláno několik výprav, které měly rýži sehnat. Avšak všechny skončili stejně - neúspěšně a o hlavu kratší.
Až jednou si král vzpomněl na svou dceru Rýženku a počal si vyčítat: "Kdybych já byl nebyl, debil, ji vyhnal." V tu chvíli se z ničeho nic ve dvěřích královského paláce objevila rýženka s pytlem rýže.
Král ji skočil do náručí, omluvil se, vzal rýži a uspořádal velkou hostinu, kde se spořádalo mnoho rýžových nákypů. Když totiž babička stará chuděra čarodějnice viděla, že král zmoudřel, zas vrátila všechnu rýži do království.
A zazvonil zvonec a pokud neumřeli, žijí dodnes.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato, zpívati rýže
starovietnamské rčení

REAKCE
včerejší křivárny
Svět Nakřivo Index | Prodejna | Email Redakce

Začněte Klepnutím Zde CZ | Většinové Názory | Projekt NKVD | Bolšoj Narod

(C) MuckerNet Global 26-27/10/2000 * 7. vydání